Banestatus
 
Der spilles med oplæg på fairway.
tee hul 6 - 8 er flyttet lidt frem.
hul 10 flyttes tee-stederne op til vinterteestedet (op til venstre for de normale tee-steder. Det anbefales at gå til venstre, hvor stien deler sig før hul 10) 
På hul 18 lukkes begge tee-steder og der etableres et nyt vintertee-sted længere fremme mod fairway. Hullet spilles som et par-4 hul.
Der er lukket for vandet på toiletterne ude på banen og må derfor ikke benyttes.
Bane markering og river er fjernet. Der må ikke spilles på greens ved rim og frost gælder også par 3 banen!

Det er ikke tilladt at køre i buggy

HUSK at rette nedslagsmarker!
Baneudvalgsformand.