Lokale regler - Halsted Kloster Golfklub

1. Markeringer

Hvide pæle   Out of bounds
Gule markeringer   Vandhazard
Røde markeringer   Parallel vand hazard
Blå markeringer   Areal under reparation
Blå pæle m. sort top   Areal under reparation med spilleforbud
Hvide markeringer i fairway   200 m til forkant af green
Gule markeringer i fairway   150 m til forkant af green
Røde markeringer i fairway   100 m til forkant af green
Blå markeringer i fairway   50 m til forkant af green
     
Markeringer kan være pæle, plader eller spraymaling.
Gule, røde og blå markeringer samt afstandsmarkeringer er ikke flytbare forhindringer : Regel 24-2


2. Out of bounds:

Ved spil på hullerne 1, 6, 8 og 9 er bolde, der passerer den modsatte grænse af den parallelle vandhazard ”Out of Bounds” selv om de ligger på en anden del af banen.


3. Sten i bunkers:

Sten er flytbare forhindringer. Regel 24-1


4. Stier:

Alle veje/stier på banen betragtes som integrerende dele af banen. Bolde skal spilles som de ligger. Træflis er løse naturgenstande.


5. Ikke flytbare forhindringer :

Træer med støttepæle og/eller beskyttelsesplastic og/eller blåt bånd samt bænke og skilte er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

6. Afstandsmålere:

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

7. Bold på green flyttet uforsætligt:

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres således.
Når en spillers bold ligger på green, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

8. Eventuelle ændringer af eller tilføjelser til disse lokale regler kan fremgå af opslagstavlen i klubhuset.

 

Straf for overtrædelse af lokale regler:
Hulspil - tab af hul Slagspil - 2 straffeslag

KONTAKTOPLYSNINGER

Halsted Kloster Golfklub Maribovej 252 Halsted 4900 Nakskov
Telefon: 54 93 93 63 E-mail: info@halstedklostergolfklub.dk
Bankkonto: reg.nr. 6520 kontonr. 4143255.

Sekretariatet vil i perioden 16. april til 8. oktober være fast åbnet mandag - fredag minimum
fra kl. 9 - 14.00, men kan i perioder være åbnet yderligere.
Udenfor åbningstiderne kan der 
indtales besked på telefonsvarer eller sendes e-mail.