Banen er åben

Nye retningsregler

Spil på stor bane.
Privat spil kan foregå i op til fire-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde.                            
Medlemmer og greenfeegæster kan spille. 
Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere                       
 
Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid eller umiddelbart før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil                  
                         
De samme retningslinjer gælder for par 3-baner.   
   
Åbning af træningsfaciliteter.
Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.  
Brug kun egne bolde på putting green maks 7 pers. på putting green. 
Brug kun egne bolde på chipping green maks 5 pers. på chippinggreen.   
Ved benyttelse af driving range i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i umiddelbar tilknytning til spillet. Man ankommer til klubben, går direkte til træningsfaciliteterne og derefter ud at spille.        
Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, går direkte på range (eller putting green/chipping green) og herefter tager man hjem.                                                             
Der er opsat informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Brug evt. medbragt håndsprit, engangshandsker.

 
Med venlig hilsen

Baneudvalgsformand.