VINTERREGLER.
                         Regler for vinterperiode. 1. november til 31 marts:


Mødetid:                                  18 huls spiller  -  Senest kl.   8.15  -  slår ud  8.30
                                                  9 huls spiller  -  Senest kl.  10.15  -  slår ud 10.30

1)  I vinterperioden uddeles der kun præmier for opnåede resultat på de første 9 huller. Der er ikke præmier for birdie.

 2)  For at skåne fairways skal der enten lægges/tee op eller bolden skal lægges ud i roughen. Flyttes bolden ud i roughen må den ikke lægges/eller placeres, men skal droppes og ikke nærmere flaget. Denne regel er den  samme, som for moder-klubben.               

Er bolden uden for fairway-arealet, i roughen, skal den spilles, som den ligger. Der må ikke benyttes tee uden for fairway.

 
3)  En bold i bunker kan uden straf enten droppes bagud (ud af bunker) i en ret linie fra flag til boldens placering. Bolden må spilles fra bunker, efter lejeforbedring inden for en fod men ikke nærmere flaget, max. 30 cm. Denne regel er gældende fra det tidspunkt, hvor riverne bliver fjernet fra bunkerne.                                                    

4)  Når golfklubben kræver spil til vinterhuller, må greens ikke benyttes.                                                                            

5)  Når golfklubben kræver brug af bærebags, må vogne ikke benyttes.                                                                            

6)  Der må ikke spilles eller færdes på greens, når der er rimfrost på disse.                                                                      

7)  Regulering af handicap: Når der spilles efter vinterregler, anvendes der ikke EDS i Seniorklubben.   

 Alle påbegynder perioden med golfklubbens officielle handicap.                                                                                     
   
Handicap reguleres på grundlag af opnåede resultater på de første 9 huller, således at resultater over 18 point ganges med  2 og danner grundlag for efterfølgende antal slag.                                                                                   

Såfremt man opnår mere end 18 point og får reguleret sit handicap, kan man finde sit ændrede handicap på listen i  Seniorklubbens  mappe. Dette handicap er gældende for hele vinterperioden.                                                               

Disse handicap reguleringer bortfalder ved vinterperiodens ophør.                                                                                  

8) Hvis der er ftost eller rim på banen, skal der spilles til vintergreens. Hvis 18 huls spiller skal spille til vinterhuller på grund  af rimfrost eller andet - skal 9 huls spillerne ligelides spille til vinterhuller.     

     Bestyrelsen                                                                                                                                                                               Revideret maj 2017