HERREKLUBBEN 2022Der er match på alle onsdage fra og med onsdag d.  6. april til og med onsdag d. 5. oktober – dog med
undtagelse af de onsdage – nævnt i matchkalenderen – hvor andre aktiviteter finder sted.

 Kontingent: 200 kr.

Indbetaling på HerreKlubbens konto: 4875 4875330624
eller

Mobilpay: 61679109Alle matcher i HerreKlubben er tællende matcher.

Matcherne er oprettet i Golfbox.

Du tilmelder dig matcherne ved:

  • at tilmelde dig over Golfbox
  • eller
  • ved at aflevere et udfyldt scorekort i den dertil indrettede scorekortholder i klubhuset eller på drivingrange


I april og september er starttiden 15.30
Fra 1. maj til 1. september er starttiden ændret til 16.00
Scorekort kan afleveres i klubhuset indtil kl. 15.10/15.35 - på drivingrange indtil kl. 15.30/15.55

Scorekort skal udfyldes med alle krævede oplysninger – ikke mindst medlemsnummer.

Af hensyn til de tjenende ånder vil det være hensynsfuldt i så vid udstrækning som muligt at tilmelde sig over Golfbox.

Alle skal aflevere et udfyldt scorekort også de, som har tilmeldt over 'Golfbox.

 

Sidste onsdag i hver måned spilles der med gunstart kl. 16.00 efterfulgt af fælles spisning kl. 20.30 Matchen er en tællende match med tilmelding over Golfbox

HerreKlubbens kontonummer: 4875 4875330624   HerreKlubbens mailadresse: herreklubben.hkg@gmail.com