Generalforsamling i dameklubben søndag den 2. oktober 2022

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. 1.       Valg af dirigent

Betty Madsen bliver enstemmigt valgt og hun kan konstatere, at generalforsamlingen for 2022 er lovligt varslet. Vivi og Helle bliver stemmetællere og mundtlig afstemning vedtages.

 1. 2.       Formandens beretning

Beretning - sæsonen 2022

Vi har i denne sæson været 35 medlemmer. 

Bestyrelsen var vært for og spillede og spiste med dameklubbernes bestyrelser på Lolland-Falster.

Vi var på dametur, vi var ikke så mange – men dem der var afsted – synes at det var en god tur, med gode baner og godt hotel.

Vi har spillet mod herrerne på en anderledes facon.

Vi har også afholdt pink cup.

Efter ønske fra medlemmerne var der fællesspisning den første tirsdag i august og september mdr.

Tak for ordet.

Formandens beretning er vedtaget uden kommentarer.

 1. 3.       Fremlæggelse af regnskab

Inga Jørgensen fremlægger regnskab. Kassebeholdning d.d. er kr. 1310,-

(i regnskabet er der købt bolde for kr. 5700,- til næste års sæson)

Regnskabet bliver enstemmigt vedtaget.

 1. 4.       Fastlæggelse af medlemskontingent

Uændret 250 kr. for et år og 125 kr. for et halvt år.

 1. 5. Behandling af indkomne forslag.

1. Forslag

Opdeling af kort i nye spillere +dem der ikke går så hurtigt og så dem der har spillet en del år og er længere nede i hcp. Send en 2 bold ud, det vil give mere flow, og for de nye vil det også give en bedre oplevelse. 

2. Forslag vedr. spisning og hygge

At vi har hygge en gang om md. med spisning men går 18 huller i stedet for 9. Og der her bliver delt præmier ud. 

3. Forslag er ifht. Dametur. 

At turen fremover ikke skal være så dyr og så langt væk.

Alle 3 forslag blev drøftes og taget til efterretning.

Forslaget om at vi skal spille med lidt samme handicap på hold, - klubben skal stadig lave hold og ikke deles i A – B og C rækker.

Fremover hygger vi en gang om mdr. og spiser hver den første tirsdag og her spiller vi både 9 og 18 huller

 1. 6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen – vælges for 2 år ad gangen:

-             Anne Lise Olsson, Charlotte Klausen (er åbne for genvalg) og Inga Jørgensen (er ikke åben for genvalg)

De to første genvælges enstemmigt og Lene Gunnersen vælges enstemmigt ind i stedet for Inga.

 1. 7.       Valg af suppleanter til bestyrelsen – vælges for 1 år ad gangen

  Jeddi Wede vælges enstemmigt som suppleant
 1. 8.       Valg af revisor og revisorsuppleant

  Lillian Nielsen vil ikke genvælges.

Forslag er Lissi Håkonson og hun vælges enstemmigt som revisor.

Jeddi Wede er revisorsuppleant ( men kan ikke have 2 poster )  Kate Hjort Jensen vil gerne være revisorsuppleant, og vælges enstemmigt

 1. 9.       Eventuelt

  Evt. måtte andre spillere godt sende ud, hvis bestyrelsen ikke kunne eller hvis man havde andre forslag til spil og evt. invitere en gæst med fra en anden klub.

Ref. Charlotte Klausen
23.10.22