Generalforsamling i dameklubben søndag den 24. oktober 2021

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. 1.       Valg af dirigent

Betty Madsen bliver enstemmigt valgt og hun kan konstatere, at generalforsamlingen for 2021 er lovligt varslet. Jette Pihl og Kate er stemmetællere og mundtlig afstemning vedtages.

 

  1. 2.       Formandens beretning

Beretning - sæsonen 2021

 

Vi har i denne sæson været 38 medlemmer, hvilket er rigtig positivt, der har været en øget tilgang af medlemmer i dameklubben de sidste sæsoner. Men desværre er det endnu ikke lykkedes os at samle alle medlemmer samtidig.

 

Trods covid-19 fik vi startede sæsonen op i april, men uden fællesspisning som vi plejer og uden at bytte scorekort de første måneder. Hvor vi spillede almindelig stableford både i en 9 huls række og en 18 huls række.

 

Sæsonens første særlige arrangement blev afviklet 12. juni, hvor vi i samarbejde med matchudvalget afviklede pink cup med 50 deltagere. Det var en god dag med en masse flotte præmier, der var sponsoreret af en del anerkendte nationale mærkevare firmaer samt af vores egen lokale guldsmed.

 

Personligt er jeg dog skuffet over den forholdsvis ringe tilslutning, som efter sigende skyldes en fodboldkamp - nemlig start på EM. Der var mange, der normalt spiller match, der desværre ikke var med.  Formålet er jo, at få samlet så mange penge sammen som muligt, så jo flere deltagere jo bedre. Men skal den ringe tilslutning, vendes til noget positive - var der mange deltagere, der kunne gå hjem med fine præmier. Der var langt over 20 præmier. Derudover var vi heldige, at vores klub, via lodtrækning, kom med til pink cups landsfinale.  Det var Ulla Kristensen og Lene Gunnersen, der repræsenterede Halsted Kloster Golfklub.

Bestyrelsen overvejer at forsøge at arrangere en pink cup match igen til næste år. Så må vi bare sørge for at tjekke, at der ikke afvikles andre vigtige begivenheder på den dag, hvor matchen evt. skal afvikles.

 

Den 29. juni blev der afholdt generalforsamling for 2020. Hvor det blev besluttet at ændre regnskabsåret fra 1/10 til 30/9, hvilket betyder, at vi i denne sæson, som noget helt nyt afvikler generalforsamling i en weekend i oktober med 18 hullers spil.  Der er en lidt lavere tilslutning, end der har været tidligere år, men jeg vurderer, at det skyldes, at datoen ikke har været kendt fra sæsonstart. Det vil vi råde bod på til næste år.

 

Den 6/8 havde vores moderklub 25 års jubilæum, hvor der var inviteret til reception. Dameklubben gik sammen med øvrige klubber i klubben, hvor vi hver især gav 1.500kr til en ny grill og et gavekort til træer på banen.

 

Den 25/8 blev vi udfordret af herreklubben - men ikke som vi plejer - med en dyst om flamingo-hovedet med den grimme solskærm. Nej, i år ville de “bare” være sociale og spille greensom. Men det var rigtig hyggeligt, trods det dårlige vejr og matchen blev afsluttet med lækker mad i det fine telt, som klubben nu råder over, takket være Halsted Kloster Gods. 

 

Den 11.-12./9 var der weekendtur til Næstved, hvor jeg desværre ikke selv kunne deltage. Der var i alt 9 deltagere. Der blev spillet på Næstveds bane om lørdagen og på Sydsjælland om søndagen og så var der middag og overnatning på Vinhuset. Jeg har fået fortalt, at det var en god tur og, at hotellet var gode til at lave lækker tøsemad.

 

Derefter lakkede sæsonen, desværre rigtig hurtigt mod enden. Sidste spilledag var tirsdag den 28/9, hvor det var tæt på, at være nødvendigt med pandelampe, på de sidste huller.

 

Tak for ordet.

 

Formandens beretning er vedtaget uden kommentarer.

 

  1. 3.       Fremlæggelse af regnskab

Inga Jørgensen fremlægger regnskab. Kassebeholdning d.d. er kr. 7.013,29,-

Blomster til krukkerne – skal vi betale disse? Dialog om dette.

Regnskabet bliver enstemmigt vedtaget.

 

  1. 4.       Behandling af indkomne forslag.

Forslag om at 9 hullerne går ud 2 timer efter 18 hullerne. Det vil sige kl. 18.00.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

 

  1. 5.       Valg af medlemmer til bestyrelsen – vælges for 2 år ad gangen:

-             Susanne Møllenbach, Jette Pihl og Vivi Opstrup– er åbne for genvalg

Alle genvælges enstemmigt

 

  1. 6.       Valg af suppleanter til bestyrelsen – vælges for 1 år ad gangen

Lene Gunnersen er villig til genvalg, og vælges enstemmigt som suppleant

 

  1. 7.       Valg af revisor og revisorsuppleant

Lillian Nielsen fortsætter og vælges enstemmigt

Jeddi Wede vil gerne være revisorsuppleant, og vælges enstemmigt

 

  1. 8.       Eventuelt

Med henvisning til regnskabet - udgiften til blomster til krukkerne på terrassen. Var der en principiel dialog om dameklubbens anvendelse af kontingentindtægter. 

Der var forholdsvis stor enighed om, at pengene skal gå til præmier og arrangementer for dameklubbens medlemmer og at der bliver sagt nej til forespørgsler om at yde tilskud til blomster, træer m.m. Idet dameklubbens økonomiske ramme er for lille til både at rumme vores hovedformål og “donationer”. For år tilbage var det ikke noget problem, da vi både fik sponsoreret bolde og øvrige præmier. 

 

Ref. Charlotte Klausen
24.10.21