FORRETNINGSUDVALG

       
Formand
Gert Meyer Madsen
Mobil: 40 11 20 01
Email:
gertmeyer@mail.dk
  Kasserer
Bente Clausen
Mobil: 28 94 47 48
Email:
kasseren@halstedklostergolfklub.dk
  Sekretær
Bjarne Voigt Hansen
Mobil 27 15 29 15
Email:
bvh@halstedklostergolfklub.dk