BESTYRELSEN I DAMEKLUBBEN

             
Formand
Susanne Møllenbach
Mobil: 28 25 40 26
Email:
ss-mo@hotmail.com

  Næstformand 
Anne Lise Olsson
Mobil: 20 76 40 74
Email:
mutti.ols@gmail.com
  Sekretær
Charlotte Klausen
Mobil: 27 88 34 19
Email: 
cfk@ftgruppen.dk

  Kasserer
Inga Jørgensen
Mobil: 20 96 13 11
Email:
elbaeksminde@mail.dk
             
             
Bestyrelsesmedlem
Jette Pihl 
Mobil: 20 18 35 52
Email:
J.K.Pihl@mail.dk

  Bestyrelsesmedlem
Vivi Opstrup 
Mobil: 29 27 14 94 
Email:
vivi_mogens@opstrup.org