HERREKLUBBEN - ÅRSPOINT

Mesterrækken

Der gives point efter hver match: >=38p. giver 12 ÅP, 37p. giver 10 ÅP. Herefter gives 1 ÅP færre pr. scoret point. 27 points giver 0 ÅP.

Onsdag d. 10. agust 2022
PCC = 0


MesterRække Årspoints: Klik her.


ScoreKaj 2022
ScoreKaj - Stilling: Klik her.

ScoreKaj regler: Klik her.

PCC - Playing Conditions Calculation - kan variere fra -1 til +3, der lægges til spillerhandicappet.

PCC udregnes automatisk efter kl. 24 på alle indleverede scorer på banen.

 

 Indbetalinger på konto: 4875 4875330624