Lokale regler - Halsted Kloster Golfklub

1. Markeringer.

Hvide markeringer:        Out of bounds.
Røde/Gule markeringer:   Strafområder.
Blå markeringer:   Areal under reparation.
Grøn top:   Område med spilleforbud.
Gule markeringer i fairway:    150 m til forkant af green
Røde markeringer i fairway:    100 m til forkant af green
Blå markeringer i fairway:   50 m til forkant af green

Markeringerne kan være pæle, plader eller spraymaling.


2. Out of bounds.
En bold, der kommer til at ligge stille på den anden side af strafområdet på hullerne 1,6,8 og 9, er OUT OF BOUNDS, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.

3. Veje/Stier.
Alle veje og stier på banen, selvom de måtte være kunstigt overfladebelagte, behandles som integrerede genstande. Bolde skal spilles som de ligger.

4. Unormale baneforhold (ikke-flytbare forhindringer).
Alle træer med støttepæle og/eller beskyttelsesplastic og eller blåt bånd samt alle bænke, skilte, pæle, afstandsmarkeringer og affaldsbeholdere på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.
Lempelse må ikke tages efter regel 15.2.

5. Sprinklere.
Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

6. Forhindring og lempelse.
Stien langs venstre side af hul 18 behandles som ikke-flytbar forhindring, selvom den ikke er kunstig overfladebelagt. Lempelse uden straf er tilladt Regel 16.1

7. Lokal regel E-5: Drop bold på fairway ved bold out (OB) eller mistet.
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokal regel E-5 (se opslag klubhus) droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee områder.)
Denne lokalregel er kun gældende for almindeligt handicapspil.

Eventuelle ændringer af eller tilføjelse til disse lokalregler kan fremgå af opslagstavlen i klubhuset.

Straf for overtrædelse af lokal regler:
Hulspil: - tab af hul. Slagspil: - generelle straf.

Godkendt af DGU januar 2019.

KONTAKTOPLYSNINGER

Halsted Kloster Golfklub Maribovej 252 Halsted 4900 Nakskov
Mobil 21 20 62 42
E-mail: info@halstedklostergolfklub.dk
Bankkonto: reg.nr. 6520 kontonr. 4143255.
Mobilpay 82533

Sekretariatet vil i perioden  4. april til 23 oktober være fast åbnet mandag - fredag minimum fra kl. 9.00 - 14.00, men kan i perioder være åbnet yderligere.
Week end, vil sekretariat og shop være åben mellem kl. 9.00 og 12.00


Udenfor åbningstiderne kan der 
indtales besked på telefonsvarer eller sendes e-mail.